KONSUL HONOROWY
REPUBLIKI FINLANDII
w Toruniu

Kontakt

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii
w Toruniu

ul. Droga Starotoruńska 5
87 - 100 Toruń, Polska
tel.: +48 609 22 99 00
e-mail: konsul@kf7.pl
e-mail: 2asystent@kf7.pl

Akty Notarialne

Na wniosek obywateli fińskich lub właściwych organów Republiki Finlandii Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:

  • sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów; 
  • poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach;
  • poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby; 
  • przyjmuje oświadczenia. 
 
Licznik odwiedzin: 575593