Informacje konsularne

Podstawowe zadania Konsula Honorowego

Podstawowe zadania Konsula Honorowego Republiki Finlandii:

  • ochrona interesów Republiki Finlandii, udzielanie ochrony i pomocy prawnej jej obywatelom i osobom prawnym przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • udzielanie pomocy i aktywne wspieranie obywateli Republiki Finlandii przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z instytucjami i osobami prawnymi znajdującymi się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nawiązywanie i promocja kontaktów gospodarczych, politycznych i naukowych pomiędzy Republiką Finlandii a Rzeczpospolita Polską;
  • podejmowanie działań zmierzających do promowania i szerzenia znajomości kultury fińskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wykonywanie innych obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, zleconych przez Ambasadę Republiki Finlandii w Polsce, lub przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Finlandii.