Informacje konsularne

Akty notarialne

Na wniosek obywateli fińskich lub właściwych organów Republiki Finlandii Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:

  • sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów; 
  • poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach;
  • poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby; 
  • przyjmuje oświadczenia.