Informacje konsularne

Poświadczenie - Apostille

Aby sporządzony za granicą wydany przez władze zagraniczne dokument uzyskał odpowiednią moc prawną w Finlandii należy go uprawomocnić lub zalegalizować. Legalizacja dokumentu urzędowego jest czynnością dotyczącą ochrony prawnej petenta gwarantującą, że organ wydający dokument urzędowy zgodnie z prawem kraju jego nadania ma prawo do jego wydania oraz, że jego treść jest właściwa a dokument jest dokumentem urzędowym właściwym dla kraju jego wydania.

Dokument urzędowy jest legalizowany poprzez opatrzenie go poświadczeniem Apostille (pieczęć lub poświadczenie pisemne), jeżeli w stosunku do danego państwa weszła w życie sporządzona w Hadze w roku 1961 Konwencja. Konwencja weszła w życie zarówno w stosunku do Finlandii jak i do Polski.

Dodatkowe informacje na temat poświadczenia Apostille w Polsce można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, które jest właściwym urzędem do wydawania Apostille w stosunku do polskich dokumentów:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dział Legalizacji:
Al. Szucha 21
00-580 Warszawa
Telefon: 022-523 9463